Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Vragen over werkloosheid:


Het FSU:

Allemaal vragen waarbij het FSU je kan helpen. Ook voor een bezwaarschrift, mocht dat nodig zijn, kun je bij het FSU terecht. Wij kennen de regels én de valkuilen dankzij onze spreekuurhouders, die over het algemeen ook ervaringsdeskundige zijn. Als het nodig is gaan zij met je mee naar instanties. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Voor meer informatie kun je terecht bij één van onze steunpunten of bel je naar ons algemene telefoonnummer 058-2139992.

Steunpunten:

Veel vragen kunnen we beantwoorden, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Daarvoor hebben we verspreid door de hele provincie "steunpunten". Bij een steunpunt zijn deskundigen aanwezig waarmee een gesprek over jouw situatie gevoerd kan worden.

Sommige steunpunten hebben een "inloop spreekuur", waar je op bepaalde dagen zo naar binnen kan lopen, daar jouw situatie uitleggen en waar je vragen kan stellen. Voor andere steunpunten moet je voordat je een gesprek kan voeren eerst telefonisch (of soms per e-mail) een afspraak maken wanneer het persoonlijk gesprek kan worden gehouden. Ook zijn er steunpunten die alleen telefonisch bereikbaar zijn.

Op onze Locatie-kaart is aangegeven waar onze steunpunten zijn. Als je op zo'n punt klikt krijg je direct ook de andere informatie (o.a. spreekuren en adres) over dat steunpunt te zien.

> Klik hier om de kaart met steunpunten te bekijken.