FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Organistatie... Bestuur / Team

Bestuur:  
Koos Woudt Voorzitter
Dirk van der Wal Bestuurslid
Roel Vogelzang Bestuurslid
Brigitta Meinema Secretaris
Jan van den Berg Penningmeester
Willem Verjans Bestuurslid
Gohar Boonstra- Arakelyan Bestuurslid
   
Team:  
Nanne de Jong Coördinator
Carla Wierenga Opbouwwerker
Sewa Mamedchanova Administratief Medewerkster
Frits Breteler Vrijwilliger Nieuwsbrief
Marie de Vries Vrijwilligster Archief
Rob Boonstra Vrijwilliger Websitebeheer
Cor van Zanten Vrijwilliger Coach Jongerenteam FSU
Ingrid Beumer Vrijwilligster Informatiebijeenkomsten
Angelique Borghuis Vrijwillige teamcoördinator Schuldhulpverlening
   
Jongeren Team:  
Rutger Stagiair
Riekus Stagiair
Thirsa Stagiaire
Lysanne Stagiaire
Vera Stagiaire
Samantha Stagiaire
Romy Stagiaire
Natasja Stagiaire
   
Huishoudelijke dienst:  
Hans den Draak Vrijwilliger
Richard van der Woude Medewerker
Gerrit Bosch Vrijwilliger