FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

Nieuws

10.07.2017

Aanpassing van het minimumloon per 01-07-2017.

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum...[meer...]


15.06.2017

Groene kus voor Nanne de Jong van het FSU

Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (het FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten...[meer...]


12.06.2017

Persbericht Opheffing FSU

De ledenvergadering van de vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft op 8 juni 2017 besloten om de organisatie op te heffen. Dat zal eind 2017 gaan gebeuren. Daarmee komt een eind aan 38 jaar...[meer...]


02.06.2017

FSU: Gemeente werkt traag bij aanvragen bijzondere bijstand!

Meer mens, minder bureaucratie! Hoe waardevol zou het zijn dat kwetsbare burgers met een minimuminkomen zo snel mogelijk op financiële steun kunnen rekenen? Om daarmee  – verdere - geldproblemen of schuldsituaties te...[meer...]


03.05.2017

Sociale Kaart versie: mei 2017

De sociale kaart is weer bijgewerkt. De nieuwste versie kunt u lezen of downloaden via onze website!   >> Ga naar de Sociale Kaart[meer...]


20.04.2017

MEER MENS, MINDER BUREAUCRATIE…

Thirza, 23 jaar, doet een beroep op de bijstandsuitkering. Ze heeft haar studie moetenafbreken en meldt zich bij de gemeente. Na de wachttijd van een maand kan ze de aanvraagdoen. Na anderhalve maand heen en weer gebel en gepraat...[meer...]


13.03.2017

Vrijwilligerswerkvergoeding voor bijstandsgerechtigden: max. € 1.500,- per jaar!

De herhaalde oproep van het FSU aan de besturen van Friese gemeenten om de vrijlating voor bijstandsgerechtigden van de vrijwilligerswerkvergoeding te verruimen, is doorgedrongen in het parlement (meer dan bij de...[meer...]


Artikel 1 tot 7 van 63