Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Het FSU Jongerenteam!Vóór Jongeren, Dóór Jongeren!

Wij zijn het FSU-jongerenteam. We bieden advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de provincie Friesland. Zij kunnen met allerlei vragen en problemen bij ons terecht. Denk aan:

  • uitkeringen
  • huur- en zorgtoeslag
  • studiefinanciering
  • werk-leeraanbod
  • rechten op je werk
  • schulden

Samen met de jongere bekijken we welke verdere persoonlijke steun en informatie wij kunnen geven of dat we beter kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. We gaan uit van de leefwereld van de jongere en willen zo goed mogelijk aansluiten op zijn/haar situatie. Dat gebeurt zonder bevoogding en deskundigheidspraat. 

Ons team bestaat zelf ook volledig uit jongeren: vrijwilligers èn stagiaires van opleidingen. We weten en voelen wat er leeft bij onze leeftijdsgenoten. Dat maakt het makkelijker om contact te leggen en elkaar te begrijpen. Jongeren die in de shit beland zijn kunnen rekenen op onze solidaire steun.  Ons team heeft op verschillende plaatsen en tijden een vast spreekuur waar jongeren terecht kunnen. Maar jongeren kunnen ook een afspraak maken dat ze door ons opgezocht worden: thuis of  op een plek die de jongere kiest. We hebben een eigen kantoorruimte bij het FSU.  Alle teamleden hebben hier hun werkruimte, maar zijn ook veel op pad.

Klik voor een vergroting.

Het Jongerenteam is onderdeel van het provinciale samenwerkingsverband FSU. Dat betekent dat we altijd een beroep kunnen doen op de vele kennis en ervaring van andere FSU-vrijwilligers en medewerkers. Zoals op het team Schuldhulpverlening en de 30 lokale spreekuurpunten. Wij hoeven niet zelf brede kennis in het hoofd te hebben, het gaat er om dat we antwoorden en oplossingen kunnen organiseren!

We geven ook voorlichting aan groepen jongeren. Dat doen we in de vorm van workshops en spelvormen met onderwerpen als: schulden, omgaan met geld, op zoek naar werk, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. De voorlichting geven we op scholen, bij jongerencentra, op beurzen en open dagen. We zorgen er voor dat de informatie op een levendige manier gegeven wordt met een dosis humor erbij.  
Ons team laat steeds van zich horen via sociale media zoals Facebook en Twitter. Steeds meer jongeren kunnen zo onze activiteiten volgen en weten waar ze ons kunnen opzoeken.

Als FSU-jongeren denken en handelen we volgens het parool "Vóór jongeren, dóór jongeren". We willen stimuleren dat meer jongeren actief worden als hulpverlener en voorlichter. Om zo leeftijdsgenoten met raad en daad te steunen. Dat is hard nodig. De komende jaren zullen veel jongeren met onvoldoende scholing en weinig inkomen het heel moeilijk krijgen. De vele bezuinigingen veroorzaken een opeenstapeling van problemen die je vaak niet zelf kunt oplossen. We willen dan een steun in de rug betekenen!

We zijn bereikbaar via telefoon 058-2139992 of mail jongeren@fsufriesland.nl

Of klik hier voor de FSU Jongeren folder!


.
.

Volg de FSU Jongeren ook via onze eigen twitter en facebook jongeren pagina's!