Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

< Maatregelen Sociaal Beleid 2017-2018:
25.10.2017

"De dood en de gladiolen!"


De vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU wordt per 1 januari 2018 opgeheven. Daarmee komt een eind aan 38 jaar provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân.

Op 23 maart 2016 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen om de subsidierelatie met het FSU definitief te beëindigen. Het besluit werd gebaseerd op een beoogde overgang naar gemeentelijke subsidieverantwoordelijkheid. Begin 2016 werd duidelijk dat deze overgang er niet zou komen: de Friese gemeenten waren niet bereid om het FSU te financieren. Op grond van deze situatie besloten de Provinciale Staten eind 2016 om een laatste subsidie rechtstreeks en in één keer beschikbaar te stellen aan het FSU.

Het bestuur en team van het FSU zijn aan de hand van een Plan van Aanpak op zoek gegaan naar andere financiering. Daarbij waren doel en missie van het FSU uitgangspunt: het FSU is een provinciale belangenorganisatie van en voor uitkeringsgerechtigden en minima. Daar is door de leden, het bestuur en team een principiële grens getrokken: het FSU wil niet verworden tot een welzijnsinstelling, service- of scholingsinstituut om zo aan de eisen van financiers tegemoet te komen. Het was voor het FSU "De dood of de gladiolen".

>>> Lees meer...