FSU 
Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar: 
ma t/m do  9:00 - 16:30 uur 
op nr.:        058-2139992 

E-mail: fsu@fsufriesland.nl 
Web:    www.fsufriesland.nl

Volg het FSU ook via: 

< Groene kus voor Nanne de Jong van het FSU
10.07.2017

Aanpassing van het minimumloon per 01-07-2017.


Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. 

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. 

 >> Lees meer... 

 >> AOW per 01-07-2017