Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Organisatie... Vriend van het FSU


Help het FSU helpen!

Het FSU is afhankelijk van subsidies. We hebben steeds minder geld ter beschikking voor ons werk. Financiële  bijdragen – groot en klein – zijn dan ook zeer welkom. Het is een tastbare steun voor onze hulpverlening en belangenbehartiging. 
  
Het FSU heeft een ANBI erkenning. Giften kunnen daardoor van de belastingen afgetrokken worden.
 
Word vriend van het FSU en maak een bijdrage over naar rekening-nummer: NL78 ABNA 040 59 06 714  (zonder spaties) ten name van FSU, onder vermelding van ‘gift’. 

De gegevens en documenten van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), die wettelijk verplicht moeten worden gepubliceerd kunt u vinden op het Het ANBI plein.